payrolltankstation.nl

Payroll tankstation

Welkom op de website met uitleg en informatie over payroll voor een tankstation en/of wasstraat in Nederland.

Misschien wilt u als ondernemer en/of werkgever van 1 of meerdere tankstations en/of wasstraten uw personeel geheel of gedeeltelijk bij een payrollbedrijf onderbrengen, zoekt u een payrollbedrijf voor uw tankstation(-s) of wilt u een payrollofferte voor uw tankstations en/of wasstraten ontvangen? Stopt u dan met verder zoeken! Payroll tankstation is namelijk in Nederland de website, die u hierbij verder kan helpen.

Allereerst geven wij u namelijk onderstaand beknopte informatie over de dienstverlening payroll voor een tankstation en/of wasstraat in Nederland. Heeft u na dit gelezen te hebben nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie voor een tankstation in Nederland van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor een tankstation en/of wasstraat in Nederland aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw tankstation en/of wasstraat, werknemers, CAO en de bijbehorende payrolltarieven voor tankstations en/of wasstraten in Nederland.

Vraag een payrollofferte voor een tankstation aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

Bij payroll geeft u als ondernemer en/of werkgever van een tankstation en/of wasstraat uw vaak bewerkelijke personeels- en salarisadministratie omtrent uw personeel aan een payrollorganisatie uit handen. Met als grootste voordeel: kostenbesparingen (geen kosten bij bijvoorbeeld ziekte en ontslag)! Uw tankstation en/of wasstraat personeel komt bij payroll in loondienst (op de loonlijst = payroll vertaalt uit het Engels) bij een payrollbedrijf. U hoeft zich hierdoor geen zorgen meer over o.a. salarisbetalingen, wetswijzigingen of andere arbeidsrechtelijke en administratieve kwesties te maken.

Voor u als uitvoerend werkgever bij payroll betekent dit, dat u zonder zorgen en risico’s over uw tankstation en/of wasstraat personeel kunt beschikken. Uw personeel blijft bij payroll zich sterk met uw tankstation en/of wasstraat verbonden voelen, echter zonder dat u hen in loondienst, met alle arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s en regeltjes in Nederland, heeft of hoeft te nemen. Bij payroll regelt u echter o.a. nog wel steeds de werving en selectie van uw (nieuwe) medewerkers en planning van uw personeel binnen uw tankstation en/of wasstraat zelf. Hierdoor blijft het dagelijks contact met uw personeel binnen uw tankstation en/of wasstraat dus bij payroll gewoon bestaan.

Eigenlijk huurt/least u dus met payroll uw eigen personeel terug, maar bent u van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw tankstation en/of wasstraat overhoudt, is dit dan ook voor veel tankstation en/of wasstraat eigenaren in Nederland met personeel de belangrijkste reden om zijn/haar personeel naar payroll over te zetten (er zijn daardoor in Nederland al momenteel meer dan 200.000 payrollwerknemers werkzaam). Laat payroll tankstation u ook verder helpen en vraag nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor uw tankstation(-s) en/ wasstraat bij ons aan!

Waarom payroll binnen een tankstation?

Op een tankstation werkt u vaak met pieken en dalen en heeft u daarom een flexibele schil van personeel nodig. De meeste tankstations en/of wasstraten werken met twee groepen personeel, namelijk vast personeel en uitzendkrachten. De groep uitzendkrachten is nodig om de flexibiliteit en hoge omloop te garanderen. Payroll is zeker voor de laatste groep direct zeer interessant. Door deze groep uitzendkrachten namelijk te halveren en zelf de werving van uw tankstation en/of wasstraat personeel te regelen, kunt u met payroll stevig op uw personeelskosten besparen.

Daarnaast heeft u ook helemaal geen tijd voor bureaucratie en ingewikkelde regelgeving. Dat hoeft ook niet! Bij payroll neemt het payrollbedrijf namelijk, als juridisch werkgever, ook al uw rompslomp van uw loonadministratie en arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s van u over.

Denkt u zich alleen al eens in dat u met payroll binnen uw tankstation en/of wasstraat zich niet meer hoeft te bekommeren over wet- en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken, geen aangiften meer van het UWV en Belastingdienst krijgt, geen kosten van een arbodienst en overige personeelsverzekeringen heeft en geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een rust zou u dat geven!

Vraag een payrollofferte voor een tankstation aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voor welk tankstation en/of wasstraat is payroll interessant?

In feite is het werken met payroll voor ieder tankstation en/of wasstraat, die met personeel werkt interessant. Dit geldt voor zowel kortlopende projecten of lange termijn trajecten en komt door het gemak, beperkte werkgeversrisico’s en financiële voordelen, die u door efficiënter in te kopen met payroll kunt behalen.

Zeker als u veel parttimers, oproepkrachten en seizoenskrachten voor uw tankstation en/of wasstraat in dienst heeft, is payroll interessant. De grootste zorg van werkgevers met een tankstation en/of wasstraat is namelijk de enorme papierwinkel en kosten waarmee het aantrekken van tijdelijke medewerkers tegenwoordig in Nederland vergezeld gaat.

Er moet een juist arbeidscontract worden opgesteld. Hij of zij moet worden aangemeld bij het UWV en de fiscus. Het loon, inclusief het maken van loonstroken en jaaropgaven, moet op tijd en correct worden uitbetaald. En tenslotte bent en blijft u ook nog voor de afdrachten aan allerlei, vaak bureaucratische instanties in Nederland verantwoordelijk.

Hoe lang of kort een medewerker ook voor u werkt/heeft gewerkt, de nasleep van een dienstverband kan u lang achtervolgen en enorm veel energie en dure arbeidsuren kosten. Indien u echter nu besluit uw tankstation en/of wasstraat personeel bij payroll tankstation te payrollen, bent u van al deze zaken en verhoogde premies voor kortlopende arbeidscontracten in 1 klap verlost en heeft u hier in de toekomst ook niets meer mee te maken.

Wat kost payroll voor een tankstation?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw tankstation en/of wasstraatmedewerker u eigenlijk exact per uur?

Payrolltarieven bij payrollbedrijven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd, die u zelf ook heeft wanneer u personeel in uw tankstation en/of wasstraat heeft (netto loon, een deel UWV, afdrachten Belastingdienst, verzekeringen, pensioenen, arbodienst, reserveringen etc).

De grootste verschillen met uw eigen payrolltarief (c.q. personeelskosten) zijn dat afdrachten aan allerlei verschillende instanties door u op verschillende momenten dienen te worden betaald en dat u vooraf uw werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag niet heeft afgebakend. De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt en niet meer precies weet wat een medewerker u exact per uur kost.

Omdat wij van payroll tankstation met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze duidelijkheid met payroll wel. Niets is namelijk voor een ondernemer en/of werkgever met een tankstation en/of wasstraat zo gevaarlijk om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Werkt u met uitzendkrachten voor uw tankstation en/of wasstraat, dan bent u dus sowieso met payroll tankstation 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen, indien u hen in plaats van uitzenden laat payrollen, tot soms wel enkele euro’s per uur oplopen.

Over payroll tankstation

Wij van payroll tankstation kunnen elke ondernemer en/of werkgever met tankstations, benzinestations en/of wasstraten in Nederland een passende payrolloplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor uw tankstation en/of wasstraat aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie over payroll voor u, uw tankstations, benzinestations en/of wasstraten en medewerkers in Nederland!

Vraag een payrollofferte voor een tankstation aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven voor tankstations

Veel van de volgende payrollbedrijven bieden naast ons van payroll tankstation o.a. ook hun payrolldiensten bij tankstations, benzinestations en/of wasstraten in Nederland aan. Naast wij van payroll tankstation zijn sommige ook in payroll voor tankstations, benzinestations en/of wasstraten in Nederland gespecialiseerd.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van payroll voor een tankstation

Naast de bovengenoemde redenen (gemak en tijdswinst) zijn ook de volgende payroll voordelen voor veel ondernemers en/of werkgevers met een tankstation en/of wasstraat in Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

Lagere personeelskosten met payroll binnen een tankstation

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kan payroll tankstation uw personeels- en salarisadministratie van uw tankstation en/of wasstraat in Nederland met payroll voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen bent u zelfs met payroll goedkoper uit dan wanneer u uw tankstationspersoneel zelf in dienst zou hebben. U bespaart als voordeel namelijk met payroll aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten kosten bij ziekte. Bovendien bent u met payroll binnen uw tankstation en/of wasstraat veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau in en voor uw tankstations samenwerkt. Hierbij zijn de tariefverschillen, indien u in plaats van uitzenden van payroll gebruikmaakt, soms wel enkele euro's per uur!

Personeelskosten vooraf inzichtelijk door payroll binnen een tankstation

U weet bij payroll vooraf wat uw personele kosten zullen zijn, zodat u hier in uw loonkostenberekeningen, budgettering en calculaties er rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief over alleen de daadwerkelijk gewerkte uren van uw tankstationsmedewerkers en ontvangt hiervan periodiek één factuur. Zo heeft u als voordeel met payroll op ieder moment en plaats 24/7 een zeer nauwkeurige inzage in uw totale salaris- en personeelskosten van uw tankstation en/of wasstraat.

Minder administratie door payroll binnen een tankstation

Alle administratieve handelingen zijn bij payroll dus voor rekening van het payrollbedrijf. U moet hierbij denken aan de loonbetalingen, het beantwoorden van vragen, contracten opstellen/verlengen, ziekmeldingen, begeleiding bij ziekte en bijhouden van veranderende CAO, wet- en regelgeving. Kortom, met payroll heeft u weer tijd voor belangrijkere zaken binnen uw tankstation en/of wasstraat.

U blijft de baas binnen uw tankstation met payroll

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw personeel nog steeds 'de baas' binnen uw tankstation en/of wasstraat. Het payrollbedrijf fungeert slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie. U blijft met payroll namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen uw tankstation en/of wasstraat, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw tankstation en/of wasstraatmedewerkers verandert er feitelijk ook niet veel met payroll, behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Geen werkgeversrisico's met payroll binnen een tankstation

Uw huidige en/of nieuw geworven tankstationsmedewerkers werken exclusief voor u, maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= vertaling uit het Engels van payroll). Het payrollbedrijf is hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw tankstationsmedewerkers. U heeft bij payroll namelijk geen personeel binnen uw tankstation en/of wasstraat meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekteverzuim meer met payroll binnen een tankstation

Omdat u geen juridisch werkgever van uw tankstationspersoneel bij payroll meer bent, heeft u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll niet.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw tankstationsmedewerkers ook te maken hebben, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw tankstation en/of wasstraatpersoneel bij payroll geregeld. U ziet aan uw tankstationsmedewerkers wordt door payroll tankstation bij payroll ook gedacht. Na dit gelezen te hebben, wilt u misschien nog meer over wat payroll voor u, uw tankstationsmedewerkers en tankstation, benzinepomp en/of wasstraat in Nederland kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte voor uw tankstation en/of wasstraat in Nederland bij ons aan!